Tekst & communicatie

Artikelen, korte verhalen, recensies, 
persberichten en communicatie trajecten.

artikelen De Blauwe Uil Groningen

Artikel

Heb je een onderwerp dat belicht moet worden vanuit een filosofisch, spiritueel of historisch perspectief? Wellicht kan ik je helpen. (voorbeeld: ‘de prins op het witte paard’)

ZKV (zeer kort verhaal)

Van elke gebeurtenis is een verhaal te schrijven. Mijn korte verhalen kenmerken zich door een persoonlijk perspectief, innerlijke dialoog en objectieve weergave. Heb je een activiteit en heb je daar een verhaal voor nodig, dan kun je me uitnodigen om langs te komen. (Voorbeeld: ‘VOG- Gemeente’ en ‘Feestje in de Silo‘).

Recensie

De Kunstenaar of Musicus kan vaak prachtig musiceren, componeren of kunstwerken maken, maar het woordelijk communiceren van je verhaal is weer een ander talent. Wil  je jouw creaties in woorden uitdrukken, dan kan ik een recensie voor je schrijven. (Voorbeeld: Liz Agostini; Morphic fields). 

Persbericht

Wil je een inhoudelijk persbericht laten opstellen bij je activiteit, neem dan contact met me op. Dan spreken we er samen over en schrijf ik het  voor je. (Voorbeeld: persbericht Walkyre).

PROJECTBEGELEIDING
Het communicatie traject rondom creatieve en/of inspirerende projecten.

“Je hebt een goed idee, een leuk project waarbij het belangrijk is om mensen mee te krijgen.
Je hebt bekendheid nodig en je wilt mensen enthousiasmeren met jouw visie.
Dan is het belangrijk om een communicatie traject rondom dat project te starten.”

Communicatie ter bevordering van de kwaliteit van het project

In projecten zijn er diverse mensen met ieder hun eigen drive, enthousiasme en visie. Het project kan heel interessant en zinvol worden wanneer juist dat gecommuniceerd wordt.  De communicatie heeft daarbij niet alleen een externe functie, maar juist ook een interne functie. Wanneer we elkaar beter begrijpen, zal dat de samenwerking binnen dat project absoluut ten goede komen.  De uitvoering van het project is daarmee zelf een onderdeel van de impact geworden.  Niet alleen het publiek of de klanten ervaren de impact van het project, maar ook de medewerkers, acteurs, musici, zakelijk leiders, vrijwilligers, bestuursleden etc. Alle betrokkenen maken onderdeel uit van het project. (Voorbeeld: Walkyre dans-nieuwsbrief).

Inhoud versus vorm

We kunnen van alles op de social media posten, maar uiteindelijk gaat het om de inhoud van jouw boodschap. Dat betekent dat jouw verhaal en jouw enthousiasme op een juiste manier gecommuniceerd moet worden. (Voorbeeld: Nieuwsbrief Leerorkest). Een boodschap heeft kracht en zal worden opgepikt, wanneer hij authentiek en integer is. Vanwege mijn achtergrond ( klik: wie ben ik), kan ik je helpen om jouw visie onder woorden te brengen en je verhaal zo omschrijven dat jouw boodschap overeenkomt met hoe jij er over denkt. Dat er voor jou waarheid en consistente voelbaar is, wanneer je het artikel leest. Wanneer het authentiek is zal het zijn waarde houden. Wanneer je het een jaar later herleest, zal je denken: ‘Ja, zo dacht ik er destijds over en zo denk ik er nog steeds over’.

Mijn toevoeging
“Naast het verwoorden van de persoonlijke visies is het mijn taak om al deze verhalen weer met elkaar te verbinden. En er één geheel van te maken.” ( Voorbeeld: afsluitende nieuwsbrief Walkyre)

Werkwijze

werkwijze De Blauwe Uil CommunicatieTrajecten

Enkele voorbeelden