Wil jouw klant, leerling of collega dat je professioneel bent? Of heeft hij baat bij jouw authenticiteit. In het begin van je loopbaan moet je het vak leren en ervaring opdoen, zodat je vakbekwaam wordt. Daarna vindt er een verschuiving plaats van professionaliteit naar authenticiteit. Je doet de noodzakelijke bijscholing, maar je bent nu bekwaam. Eigenlijk… begint het nu pas, er ontstaat ruimte om je visie verder te ontwikkelen. Het is de verschuiving van kennis naar wijsheid en je gaat jezelf andere vragen stellen: ‘ Hoe wil ik zijn en wat wil ik voor een ander betekenen? Hoe kan ik werkelijk contact maken met de ander?, hoe kan ik de ander in zijn kracht zetten en hem vertrouwen geven? Kortom’ hoe kan ik een betekenisvol mens zijn?’. Alle organisaties en bedrijven hebben behoefte aan authentieke mensen. De jongere werknemer, die aanvankelijk moet presteren omdat hij bevestiging nodig heeft, groeit toe naar een authentiek en gevend mens en naar een waardevolle werknemer. Marleen Eisenga voert intervisie gesprekken met professionals in de zorg, het onderwijs en de wetenschap. Maria Kunst maakt beeldverhalen en associeert met een tekening bij deze Column. Maria&Magdalena©
Loading...