Afgerekend worden op onze daden? Nee.. Daden zijn SLECHTS het gevolg van onze gedachten. We moeten terug naar de OORZAAK van ons handelen. Mijn daden komen rechtstreeks en automatisch voort uit mijn diepste overtuigingen.  Wanneer de wereld zich voor jou onprettig manifesteert, val dan niet in de valkuil van symptoombestrijding. Richt je nadrukkelijk niet op gedragsverandering. Maar ga op zoek naar je diepste overtuiging omtrent jezelf. Pas dan zullen onze daden en onze ervaringen vanzelf veranderen. Het juiste perspectief geeft de juiste manifestatie. Samen eens kijken naar jou overtuigingen?

Loading...