Een verlichte historische figuur sprak deze one liner uit en hiermee gaf hij de meest oorspronkelijke  Oorzaak-Gevolg relatie aan: ‘Onze gedachtes, vormen woorden en woorden manifesteren zich in de vorm’. We hebben dit kleine zinnetje veronachtzaamd en de mens is zelf op zoek gegaan naar allerlei oorzakelijke verbanden. Ga terug naar het begin en laat je niet afleiden door alles wat uit dat begin is voortgekomen.

Loading...