|

Onderwerp

“Mindfulness; een methode voor Gezondheidsbevordering? “

Is Mindfulness zweverig?

…Anno 2022 eigenlijk niet meer…

15 Jaar geleden werd dat misschien wel zo gezien, maar in de tussentijd is er veel onderzoek naar gedaan en het blijkt dat MF een Gezondheidsbevorderend effect heeft. De tijden zijn veranderd en bij veel organisaties en bedrijven wordt Mindfulness al jaren aangeboden.

 

Via Mindfulness kan je je bewustzijn vergroten en helder krijgen wat er van binnen speelt. Welke gedachten, ideeën, overtuigingen, gevoelens en emoties zijn er in mij aanwezig?, Op welke wijze beïnvloedt dat mijn welzijn?, Hoeveel waarde moet ik er aan hechten? Kan ik er ook anders naar kijken?

 

Hiervoor is het noodzakelijk om de gedachtestroom te stoppen en het stil te maken. (meditatie). Pas wanneer we de luide oordelende stem van het ego dempen, kunnen we andere dingen ervaren. De wijsheid zit gewoon in onszelf. Mindfulness is geen therapie, maar een methode om van binnen uit geïnspireerd te worden.

Eenvoudige oefening

Is Mindfulness (nu) iets voor mij?

Mocht je twijfelen of Mindfulness (nu) iets voor jou is, ga daar dan eens ‘mee’ zitten. Doe je ogen dicht, breng je aandacht naar je ademhaling en probeer je denken even stop te zetten. (met andere woorden: ‘bemoei je er niet mee’). Maak het stil en oriënteer je eens op de vraag: ‘kan Mindfulness mij nu iets opleveren?. Geef zelf niet het antwoord, maar kijk wat er naar boven komt. Het komt van jou, dus.. vertrouw er maar op.

.

 

 

Loading...