De eerste spreker sprak over opschalen en het vergroten van je bedrijf en de tweede wilde het liefst dat alle ondernemers van Nederland zijn marketingplan gingen gebruiken. Maar waarom willen we dat? ‘Alles is ijdelheid!’ zei Shakespeare. We zijn slaaf van onze ijdelheid en dat lijkt de drijfveer om op te schalen en groot te worden. Ons werd gisteren op het hart gedrukt dat we onze doelgroep goed voor ogen moeten hebben. Mijn doelgroep vormen de mensen die de handdoek in de ring hebben gegooid. Die inmiddels van alles hebben uitgeprobeerd en uiteindelijk zijn vastgelopen in de ratrace. De mensen die zich gaan afvragen:  ’waarom doe ik hier eigenlijk aan mee’ en ‘word ik hier werkelijk gelukkig van?’  Als de marketinggoeroes (en hun volgers) misselijk zijn geworden van hun eigen drijfveren, dan pas kan het echte werk beginnen. Zie dit niet als oordeel, zo verloopt ons het wordingsproces nou eenmaal. En.. wees niet bevreesd er is een uitweg!

Loading...