‘Ik zoem uit’ zei een deelnemer van de RUG mindfulness groep eens tegen mij. En dat is precies wat we moeten doen. Hoe meer je inzoomt, hoe echter en groter een probleem wordt. Zoem je uit, dan ga je alles in perspectief zien. In een steeds groter perspectief. Je ziet jouw probleem niet meer alleen vanuit jouw standpunt, je verbind je met andere betrokkenen en partijen en hoe meer afstand je neemt, hoe ‘relatiever’ het wordt. De kans is groot dat het probleem, vanuit dit perspectief ,geen probleem meer is. Je begrijpt nu dat het een logische gebeurtenis is dat in een groter geheel plaatsvindt. Vanuit dit perspectief begrijp je ook dat jouw invloed en jouw aandeel nihil is. Probeer eens een keer toe te kijken, af te wachten en de boel te doorgronden. Handel niet vanuit angst of controle, maar wacht met handelen tot er een authentieke impuls van binnen uit komt.

Loading...