Droom: ‘Het ondergronds archief’

We klommen omhoog de berg op en boven op de top bleek zich een glazen deur te bevinden. Het was een lift en Ik liet mijn gast voorgaan. Het leek erop alsof ik precies wist waar ik me bevond en als vanzelfsprekend duwde ik op de knop. De lift daalde af en bij de eerste etage stapten we uit. We stonden voor een grote lichte trap. Het was opvallend licht onder de grond en ik ging mijn gast voor. Beneden bleken we in een grote archiefruimte te zijn aangekomen, waar honderden metalen boekenkasten stonden opgesteld. Het was Opmerkelijk dat alle kasten leeg waren, de ruimte klonk hol en had een koele en overzichtelijke uitstraling. Ik nam mijn gast mee naar een van de kasten en wees naar drie ordners die op ooghoogte stonden. Een rode, een blauwe en een zandkleurige. Hij was geïnteresseerd en ik vertelde hem dat we hier met drie mensen werkte. Terwijl ik naar een aangrenzend keukentje wees, nodigde ik hem uit om een kop koffie te drinken. Hij keek me aan en vroeg toestemming om in de ordners te kijken. Enigszins ongeduldig stemde ik toe, omdat we beide wisten dat hij de inhoud kende. Ik pakte eerst de rode, hierin zaten alle gedichten die ik in de afgelopen 16 jaar geschreven heb. Daarna pakte ik de blauwe en vertelde hem dat in deze ordner de constructie van het bouwwerk beschreven stond. Terwijl ik er haastig doorheen bladerde liet ik hem ter bevestiging een paar bouwtekeningen zien. Toen pakte ik de derde ordner en was zelf ook benieuwd wat daar in zou staan. Op de eerste pagina stond met grote letters ‘GOD IS’ en de rest van de ordner was gevuld met lege blaadjes .

Het kaf heeft zich van het koren gescheiden. Er zijn drie ordners overgebleven, de rest van de boekenkasten is leeg. Mijn gedichten en het theoretisch bouwwerk -waar ik de afgelopen 16 jaar aan gewerkt heb- hebben als enige de schifting doorstaan. De derde ordner is nieuw, hij staat voor het heden en vertelt eenvoudig dat er niets anders is dan: ’GOD IS’,  of anders gezegd: IK BEN. Het witte papier tenslotte verwijst naar de toekomst en suggereert mogelijkheden, creativiteit; alle wegen staan open.

Gedicht-beperking-perspectief-DeBlauweUil
penseelstreekrechts

Wie ben ik?

Marleen Eisenga Transpersoonlijk Therapeute Groningen

16 jaar geleden schreef ik mijn eerste gedicht en dit markeerde een wending in mijn leven. Ik ben mijn leven gaan ‘kantelen’ richting de zingeving en de spiritualiteit en heb gepoogd antwoord te vinden op de vier fundamentele vragen: Wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat heb ik hier te doen en waar ga ik naar toe. Ik ging gedichten schrijven, boeken lezen, trainingen & opleidingen volgen, cliënten begeleiden en ik betrad de wereld van de Kunst, Muziek en Poëzie waardoor er langzaam iets in mij begon te dagen en te veranderen. Dit ontwikkelingsproces heb ik nauwkeurig bijgehouden en er mijn levenswerk van gemaakt. Dit is het ‘theoretisch bouwwerk’ dat in de blauwe ordner beschreven staat’.

Schilderij
Penseelstreekachtergrondlinks

Wat doe ik?


16 Jaar ben ik bezig geweest met het bouwen van mijn bouwwerk. Hierin ben ik niet bijzonder, want ooit zal ieder mens een antwoord willen vinden op dezelfde vragen. En die mens die daar Nu mee bezig is kan ik wellicht op weg helpen en de richting wijzen. Ook ik had de afgelopen jaren mensen die mij bij de hand namen en de weg hebben gewezen. Soms lopen we voor langere of kortere tijd met iemand mee, maar uiteindelijk zal eenieder -middels onderzoek, ervaring en ‘vallen en weer opstaan’- de weg zelf moeten gaan.

Thema's
Gedicht-moed-vertrouwen-blauwe-uil-mindfulness-groningen
penseelstreek

Mijn inspiratiebronnen

Gedicht De wind

Mijn eigen pad  

 

Ik heb vele spirituele boeken gelezen. Het meest inspirerend waren de boeken van Jed Mc Kenna over Non-dualiteit, De Nieuwe Wereld van Eckhart Tolle en het gedachtegoed van ‘De cursus in Wonderen’.

Maar het waren niet alleen de spirituele boeken die mij de weg wezen, de waarheid is ook terug te vinden in de wereld van de Kunst. Ik heb me de afgelopen jaren verdiept in de grote verhalen uit de geschiedenis, autobiografieën, poëzie, opera’s, oratoria, en beeldende kunst.

Daarnaast heb ik uiteenlopende trainingen & individuele sessies gevolgd en lezingen bijgewoond met als doel ‘Mijnzelf’ te leren kennen.

Al deze input en reflectie is door mij doorwerkt en opgetekend en na deze continue arbeid gaat er langzaam maar zeker een ander licht op de wereld schijnen.

verf

Hoe werk ik?


We hebben een gesprek, waarbij jij aan mij vertelt waar je tegen aanloopt. Jij geeft de input voor het gesprek, ik luister naar je en reik jou nieuwe inzichten aan. Hierdoor ontstaat er een ander perspectief, dat jij de weken erna kunt onderzoeken. Tegelijkertijd leer ik je werken met Mindfulness-oefeningen, waarmee je kunt afstemmen op jouw onmiskenbare innerlijke wijsheid. Nadat ik jou de weg heb gewezen, word ik te zijner tijd overbodig.

schilderij werkwijze transpersoonlijke therapie Groningen
gedicht erachter staan
verf

Voor wie?


Een levenservaring is meestal de aanleiding om een therapeut te gaan zoeken. Dit kan variëren van het verliezen van een dierbare, een scheiding, een ziekte, ontslag, een burn-out, zwaarmoedigheid, overgewicht, verslaving etc. Je kunt er voor kiezen om deze levenservaring te gebruiken (kantelen) om ‘op een hoger plan te komen’. Ook al is het moeilijk te geloven, elk probleem draagt de mogelijkheid tot groei in zich! Echter, als jij dit nog niet kunt  geloven, maar wel bereid bent om dit idee ‘het voordeel van de twijfel te geven’, dan kan ik je misschien helpen. Weet dat elk probleem zich oplost als we er juist naar leren kijken.

schilderij2
verflinks

Samenwerkingspartners

Polyzoom; praktijk voor jeugd en gezin www.polyzoom.nl

Succesvol ouderschap rondom scheiding www.ouderschaprondomscheiding.net

Rug- Balans www.rug.nl

Hestia & Athena; gezelschap voor singles; de dating voorbij www.hestiaenathena.net

Praktijk voor inzicht gevende therapie en persoonlijke groei www.yvonnehofman.nl

Praktijk voor muziektherapie www.muziekprediker.net

Judith Bouma mezzosopraan en zangcoach http://www.judithbouma.nl

Liz Agostini Beeldend kunstenaar en schildercoach http://www.liz-agostini.com

Hetty Bloem. Webdesign & vormgeving www.creatiefnoordnederland.nl

 

Schilderij Samenwerking Blauwe Uil Groningen
verfrechts

Tarief

Individuele begeleiding 70 euro

Cursusgroep van vier bijeenkomsten 125 euro pp   

uurtarief ‘In Company groep’ 150 euro   

Vanwege mijn opleidingen ben ik als Psychosociaal therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA .

Er zijn diverse ziektekostenverzekeraars die psychosociale therapie uit de aanvullende verzekering vergoeden.

Dit kan je bij je eigen ziektekostenverzekering navragen.

Contact / locatie

huis

Contactgegevens

Bahler Boermalaan 4, Paterswolde.
Het gebouw heeft twee ingangen.
Je kunt plaatsnemen in de wachtkamer beneden.
Telefoon / sms / whatsapp: 06-41825082
Email: info@deblauweuil.nl

Contactformulier


Transpersoonlijke Therapie De blauwe Uil